BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON INNEN SJØMAT INDUSTRIEN

Bakterie kontroll

Full mikrobiologisk bekjempelse, inkludert bakterier og virus. Helt ufarlig for miljøet.

Bærekraftig løsning

Bakterie kontroll med elektrokjemisk aktivert vann som dreper kjente bakterier, inkludert patogenere som Listeria monocytogenes og E. Coli. Beste løsning i markedet for en sunn, trygg og bærekraftig matproduksjon. 

image

Systemet kan monteres i kontainer- eller frittstående i fabrikk.

Begge type systemoppsett kan kobles til fabrikkens hoved vanninntak. Systemet behandler vannet når det føres inn i anlegget. Vannet blir elektrokjemisk aktivert og fjerner alle uønskede mikrober som kommer i kontakt med det behandlede vannet, gjennom hele produksjonslinjen. Systemet kan monteres i matproduksjonsanlegg, både i ferskvann og saltvann. Systemet kan brukes både i oppdretts- og fiskeforedlingsanlegg. Det avgjørende er at systemet behandler alt prosess vann som brukes gjennom hele produksjonslinjen. Det fører til lengre hylleliv for produktene. Aktiv eliminering av uønsket bakteriell forurensning fra produksjon.

Hvorfor er vår løsning den beste måten å fjerne bakterier på i matproduksjonsanlegg?

Vår løsning på desinfisering og bakterie kontroll er 70–80 ganger mer effektivt enn klor. Metoden vår er mye mer effektiv mot biofilm sammenlignet med tradisjonelle metoder som bruk av UV og ozon. Den fjerner systematisk bakterier i hele fabrikken uten å være skadelig for miljøet.

Godkjent av Mattilsynet!

Vårt system har blitt sporet, testet og godkjent av Mattilsynet. Det betyr at det har blitt godkjent for drikkevann og dokumentert effektivt til både systematisk behandling og barrierebehandling under produksjonsprosessen. I tillegg har vi blitt registrert og godkjent henhold til EØS-avtalen artikkel 95 i alle EU- og EØS- land.

bild1-botten-oxitrate.jpg
bild2.jpg
Image

Kort om oss

white logo

Bærekraftig matproduksjon innen sjømat industrien

Kontakta oss

Kontakt oss for en hyggelig prat.

Tel: +4796005319
Mail: post@bakteriekontroll.com
Skriv till oss: Gå vidare

oxitrate.footer.jpg